Agile doorvoeren over de hele waardeketen van de organisatie

Op ManagementSite” heb ik een kort artikel over Agile gepubliceerd. Ik geef hierin aan dat de toepassing van Agile / scrum aantoonbaar heeft geleid tot waardevermeerdering door organisaties. Echter er is nog veel meer de halen als de Agile principes over de hele waardeketen worden toegepast.