“Daar sta je met je goede gedrag!”

Als we vaststellen dat gedrag van betrokkenen een belangrijke factor is voor het al dan niet slagen van organisatieveranderingen, waarom is dat dan nog steeds onderbelicht in de programma’s die we daarvoor opzetten?

Verandertrajecten zoals programma’s en projecten die veranderingen beogen in de relaties tussen mensen en de manier waarop zij samenwerken, vereisen een integrale en proactieve besturing van de factor gedrag. In dit e-book beschrijf ik vijf stappen voor het implementeren van een adequate gedragsbesturing in verandertrajecten.

Download mijn gratis e-book als PDF bestand direct vanaf mijn website!

daar-sta-je-dan-met-je-goede-gedrag

 

Of download het direct uit de Apple iBookstore!