Artikelen

Gedragsbesturing in verandertrajecten kan beter

 8-7-2013 11-47-06

Als we vaststellen dat gedrag van betrokkenen een belangrijke factor is voor het al dan niet slagen van organisatieveranderingen, waarom is dat dan nog steeds onderbelicht in de programma’s die we daarvoor opzetten? Verandertrajecten zoals programma’s en projecten die veranderingen beogen in de relaties tussen mensen en de manier waarop zij samenwerken, vereisen een integrale en proactieve besturing van de factor gedrag. In dit artikel beschrijf ik vijf stappen voor het implementeren van een adequate gedragsbesturing in verandertrajecten.

 

 

Strategie & beleid, van wat naar hoe

presentatie-welten business club

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 13 juni heb ik een presentatie “strategie & beleid, van wat naar hoe” gegeven aan een groep young professionals uit het netwerk van Welten. Aan de hand van enkele stellingen hebben we een leuke interactieve sessie gehouden. Download hier de presentatie van mijn site. In deze presentatie vindt je zes adviezen voor een succesvolle implementatie van de strategie.

 

 

Meer klantenvertrouwen en minder kosten

Verzekeraars staan voor vele uitdagingen; Solvency II, de woekerpolisaffaire,
closed books, het terugwinnen van vertrouwen en kostenreductie. En
dat wordt nog eens versterkt door de omvang en historie in de productportefeuilles.
Deze portefeuilles en de bijbehorende processen en systemen zijn steeds complexer
geworden. Toch loont productrationalisatie zeker de moeite, want het proces levert een
aantal belangrijke voordelen op.

 

E-paper Blauwdruk Productrationalisatie

Blauwdruk productrationalisatie september 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productrationalisatie is een lastig en complex proces. Samen met Haiko Muller heb ik hierover een E-paper opgesteld. Hierin wordt uitgelegd wat Productrationalisatie is en hoe het moet worden uitgevoerd.

 

Integraal service level management

integraal-service-level-management

Iedere organisatie werkt samen met externe partijen of verdeelt bedrijfsprocessen over verschillende interne afdelingen. Integraal Service Level Management is noodzakelijk voor het optimaal functioneren van deze samenwerking. Dit e-paper biedt een compacte omschrijving van Integraal Service Level Management en bevat een quick scan.

 

Kostenreductie bij verzekeraars alleen mogelijk door vereenvoudiging producten en processen

De verslechterde economische situatie van het afgelopen jaar heeft ook de Nederlandse verzekeraars geraakt. Mede door de slechte beleggingsrendementen zijn de omzetten van de levensverzekeraars teruggelopen en zijn de marges aanzienlijk krapper geworden. De strijd om de aandacht van de klant is eveneens verscherpt.

 

Kortere time-to-market producten door toepassing Productrationalisatie

Veel verzekeraars kennen een hoge time-to-market voor zowel nieuwe producten als aanpassingen van bestaande producten. De time-to-market voor nieuwe producten ligt bij de meeste verzekeraars tussen de negen en twaalf maanden. Voor productaanpassingen vier tot zes maanden. Dit zijn lange doorlooptijden die over het algemeen verkort moeten en ook kunnen worden om tijdig in te kunnen spelen op relevante ontwikkelingen in de markt.