Expertise Centrum van Delta Lloyd werkt ook Agile…

Afgelopen maanden heb ik het expertise centrum van Delta Lloyd geholpen meer Agile te werken. Zij werken nu met KANBAN. Met deze werkwijze zijn ze in staat beter aan te sluiten bij de IT scrum teams, waarvan zij een belangrijke leverancier zijn van beleid en specificaties. De volgende stap is dat medewerkers van het expertise centrum in een integrale squad gaan deelnemen onder aansturing van een product owner.