Om als corporate te acteren als een start-up zal in een projectorganisatie de Lean Startup & agile cultuur principes worden toegepast. Het project bestaat uit een of meerdere autonoom integraal samengesteld opererende teams. De teams bepalen wat en hoe er gebouwd gaat worden en de manier van samenwerken. De opdrachtgever geeft slechts aan welk probleem er opgelost dient te worden. De werkruimte is open en de wanden kunnen gebruikt worden voor visualisering.

De projectleden werken samen op basis van vertrouwen, diagnosis respect en delen met elkaar. Vertrouwen is belangrijker dan “controle” en er is geen ruimte voor politiek of angst. Er is daarnaast een volledige focus op innovatie. Het maken van fouten wordt toegejuicht, check sterker nog hoe sneller er fouten gemaakt worden, hoe sneller er wordt geleerd en stijler de leercurve.

De “lean startup” principes zijn leidend. Een idee wordt zo snel mogelijk tot een minimaal viable product gebouwd, waar vervolgens bij een beperkte klantgroep mee wordt geëxperimenteerd: het toetsen van de waarde en groei hypotheses. De focus ligt op het leveren van waarde voor klanten en niet het uitvoeren van een vooropgezet plan.

Gedragsverandering is hierbij erg belangrijk. In mijn e-book “daar sta je met je goede gedrag” beschrijf ik hoe je proactief op gedrag kunt sturen om het succes van veranderingen te garanderen. In mijn e-book “accelereren om te innoveren” beschrijf ik hoe je in een project als een start-ups kunt acteren.