Innoveren om te accelereren!

Innoveren is van alle tijden. Met de sterk toenemende digitalisering neemt de noodzaak hiervoor alleen maar toe. Voor traditionele organisaties geldt dat zij nog meer dan voorheen in moeten zetten op innovatie. Dit geldt specifiek voor het productontwikkelingsproces.

Een innovatieve manier van werken op basis van  de principes van Agile, Lean Manufacturing, Scrum en The Lean Startup is noodzakelijk.

Idealiter is een dergelijke manier van werken al onderdeel van de organisatiecultuur. Zolang dat nog niet zo is kunnen er productontwikkeling-trajecten gestart worden waarbij de principes direct en intensief worden toegepast. Dit leidt tot een innovatieve manier van business ontwikkeling. In dit gratis e-book beschrijf ik hoe je in 5 stappen een project op een innovatieve manier kan oppakken.

Download mijn gratis e-book als PDF bestand direct van mijn website!

cover 2