Skills voor straks

De afgelopen jaren zijn de nodige banen verdwenen. De digitalisering die in volle gang is zal er toe leiden dat nog meer banen gaan verdwijnen. Maar met het verdwijnen van banen en functies van medewerkers verdwijnen hun opgebouwde vaardigheden niet. Juist die vaardigheden zijn inzetbaar voor ander werk. Het ontwikkelen van je vaardigheden en het aanpassen van je vaardigheden aan structurele veranderingen is dus erg belangrijk. Niet alleen vanuit een economische en sociaal oogpunt. Want het upgraden van vaardigheden verbetert niet alleen de mate waarin mensen inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt, viagra het draagt ook bij aan sociale waardering en een positief zelfbeeld.